Jak funguje osobnostní test?

Jak byl test vyvinut?

Osobnostní test byl vytvořen ve spolupráci s psychology a vztahovými odborníky a je založen na teorii osobnostních rysů pěti-faktorového modelu, který vyvinuli McCrae a Costa (1992).

Jak je strukturován?

Test je rozdělen do sekcí, ve kterých jste dotázáni na Vaše komunikační dovednosti, osobnostní rysy a Váš postoj ke vztahům.

Výsledky testu jsou následně analyzovány a porovnány s výsledky našich členů. Kompatibilní partneři jsou poté vybráni také s ohledem na Vaše nastavená kritéria.

Jak by měl být test vyplněn?

Na vyplnění testu si nechejte alespoň 25 minut. Přemýšlejte o svých odpovědích, ale odpovězte tak intuitivně a čestně, jak jen je to možné.

Můžu test přerušit a později pokračovat?

Ano, klikněte na Uložit postup a odhlásit. Když se znovu přihlásíte, vrátíte se tam, kde jste test opustili. Pokud nebude test dokončen do 15-ti týdnů, budou všechny údaje z našeho systému odstraněny.

Kde mohu najít výsledky?

Ve svém profilu klikněte na záložku Osobnost a zde naleznete popis jednotlivých znaků. Po výběru odpovídající ikony se dozvíte více infomací. Diagram Vám poskytne vizuální shrnutí Vašich výsledků.

Mohu si test zopakovat?

Pokud se domníváte, že výsledky osobnostního testu jsou nesprávné, můžete kontaktovat náš Zákaznický servis.

Pokud jste právě dokončili test, doporučujeme počkat na první navržené partnery. Možná zjistíte, že partneři odpovídají Vašim očekáváním a opakování testu nebude nutné.