Jak si nastavím e-mailová upozornění?

Když obdržíte úsměv, zprávu nebo nový návrh, zašleme Vám e-mailové upozornění na Vaši přihlašovací e-mailovou adresu.

Pro změnu Vašich upozornění:

  1. Přejděte na ikonu menu - Můj účet - a vyberte Upozornění.
  2. Označte jaký typ upozornění chcete dostávat.

E-mailová upozornění nemůžou být spravována přes iOS nebo Android aplikaci. Nicméně zde můžete spravovat svá oznámení.

Obdrželi jste upozornění e-mailem, že jeden z Vašich navržených partnerů nahrál fotografii, ale nemůžete ji najít?

Nejedná se o technickou závadu. Je možné, že uživatel nahrál fotografii, ale ta nebyla schválena, jelikož nesplňovala naše kritéria kvality.