Jak funguje “Co by kdyby…”?

Tato funkce funguje na základě okamžitého rozhodnutí.

“Co by kdyby...” návržení partneři jsou členové, kteří nebyli zařazeni do běžných návrhů, jelikož nesplňujií alespoň jedno Vaše kritérium. 

Tato funkce však stále zachovává výběr vhodných partnerů na základě psychologického souladu osobností podle výsledků osobnostního testu.

Pro přístup do této funkce prosím klikněte na odkaz “Co by kdyby…” na domovské stránce nebo na záložku v horní liště.

S touto funkcí si můžete prohlédnout pouze jeden profil naráz. Abyste mohli zobrazit další návrh z kategorie „Co by kdyby…“, musíte se nejdřív rozhodnout, zda s daným návrženým partnerem chcete navázat kontakt pomocí zprávy či zasláním úsměvu nebo zda chcete návrh smazat tím, že jej zamítnete.

Jakmile navážete kontakt pomocí zprávy či úsměvu, bude takový profil automaticky zařazen do Vašeho přehledu navržených partnerů.