Jakým způsobem mi budou navrhnuti partneři?

Po dokončení osobnostního testu Vám náš algoritmus navrhne vhodné partnery.

V úvahu jsou brány odpovědi, které jste zadali při testování a kritéria, která jste si nastavili.

Preferujeme kvalitu před kvantitou, proto Vám posíláme pouze takové partnery, kteří se k Vám opravdu hodí.

Automaticky Vám také neposíláme členy, kteří na webu již nejsou aktivní.

Jsme přesvědčeni, že ty nejkvalitnější vztahy vznikají mezi lidmi, kteří nejsou 100% stejní, ale mají stejné životní cíle a povahy, které se vzájemně doplňují.

To jsou předpoklady pro úspěšný a dlouhodobý vztah.