Je možné test zopakovat, příp. změnit jeho výsledky?