Jak si můžu upravit kritéria?

Svá kritéria hledání najdete pod ikonou menu a Kritéria.

Kritéria můžou být upravena následovně:

  • Vyberte si kritérium, které chcete změnit, z nabídky nalevo

  • Klikněte na políčko Vašeho výběru a upravte

  • Vyberte důležitost kritéria posunutím doleva nebo doprava 

Chtěli bychom Vás upozornit, že příliš úzce nastavená kritéria mohou snížit počet vhodných partnerů.